Numer konta do wpłat czesnego (dotyczy wszystkich oddziałów YSM):

Szkoła Muzyczna Yamaha, Bydgoszcz, ul. Gdańska 47A
konto mBank główne: 72 1140 2004 0000 3802 7443 3791 i pomocnicze: 75 11402004 0000380233670360.

Zachęcamy do ustanowienia w banku zlecenia stałego.

Cennik lekcji muzyki (wszystkie oddziały YSM):

Gitara, Keyboard, Perkusja, Wokal, Kurs DJ,
Programy wczesnodziecięce dla maluchów

Zajęcia w zespole 3-8 osób – 60 min/tyg.
Zajęcia w zespole 2-osobowym – 45 min/tyg.
Zajęcia indywidualne – 30 min/tyg.
149 zł/m-c
Zajęcia indywidualne 1×45 min./tyg. 209 zł/m-c
Zajęcia indywidualne 1×60 min./tyg.
249 zł / m-c
Warsztaty wokalne (bezpłatne dla uczniów
YSM z dowolnego programu) – Bydgoszcz-Centrum
79 zł / m-c
Wpisowe – jednorazowo za każdego nowego ucznia,
(Promocja w lipcu, sierpniu i wrześniu 2017 – bezpłatnie)
30 zł
Rabat rodzinny dla rodzeństwa lub rodzica-ucznia
– dla drugiego i kolejnego ucznia z rodziny
– 30 zł/m-c
Rabat za polecenie – za każdego nowego ucznia,
który się zapisze i opłaci pierwszy miesiąc
– 50 zł/osobę

Cennik lekcji tańca (oddział Bydgoszcz-Centrum):

Balet / Hip-Hop – 45 min/tyg. 79 zł/m-c
Latino Ladies / Zumba / Videoclip Dance – 60 min/tyg. 79 zł/m-c
Latino Ladies Active / Zumba / Disco-Fit – 90 min/tyg. 139 zł/m-c
Taniec Towarzyski 90 min/tyg.
139 zł/m-c
Taniec Towarzyski 90 min/tyg. – cena dla pary
258 zł/m-c
Wpisowe – jednorazowo za każdego nowego ucznia,
(Promocja w lipcu, sierpniu i wrześniu 2017 – bezpłatnie)
30 zł
Rabat za polecenie – za każdego nowego ucznia lub
parę, który/-a się zapisze i opłaci pierwszy miesiąc
-50 zł/os.
Rabat na drugi program taneczny lub muzyczny -20 zł/mc
Rabat dla rodzeństwa lub rodzica+ucznia
– dla drugiego i kolejnego członka rodziny
-20 zł/mc
Pierwszy Taniec dla Nowożeńców – 1 lekcja indywidualna 60 min. 95 zł/parę
Pierwszy Taniec dla Nowożeńców – 5 lekcji indyw. po 60 min. 450 zł/parę
Pierwszy Taniec dla Nowożeńców – 10 lekcji indyw. po 60 min. 890 zł/parę

Czesne za naukę przysługuje Szkole niezależnie od tego, czy Uczeń jest obecny na zajęciach. Roszczenie o zapłatę wynagrodzenia wygasa w przypadku niewykonania szkolenia z winy Szkoły. Opłatę należy dokonać pierwszego dnia miesiąca za miesiąc bieżący (z góry) – przelewem na rachunek Szkoły Muzycznej YAMAHA – nr konta: 75 1140 2004 0000 3802 3367 0360. Dowód opłaty należy okazywać nauczycielowi bez żądania – na pierwszych zajęciach każdego miesiąca. Nauczyciel powinien odmówić przeprowadzenia zajęć przy zaległościach w płatnościach. Czesne jest nieoprocentowaną ratą miesięczną opłaty rocznej. Wysokość raty jest stała – nie jest podwyższana w miesiącach z pięcioma zajęciami, ani nie jest obniżana w miesiącach z mniej niż czterema zajęciami.

W przypadku zapisania się w trakcie roku szkolnego – opłata za pierwszy miesiąc jest pomniejszona, jest liczona jak za pojedyncze zajęcia z cennika. Nieobecność ucznia na zajęciach nie upoważnia do zniżki opłaty czesnego. Szkoła zobowiązuje nauczyciela do przekazania streszczenia opuszczonego materiału i poinformowania o pracy domowej – aby nie dopuścić do zaległości w programie. Po nieobecności uczeń dodatkowo ma prawo do uczestnictwa w zajęciach innej podobnej grupy – jako wolny słuchacz. W przypadku zajęć indywidualnych – nieobecność może zostać odrobiona w innym terminie w przypadku, jeśli uczeń powiadomi nauczyciela minimum 24 godziny przed planowaną nieobecnością.