Nauka gry na gitarze, keyboardzie, perkusji, śpiewu, kurs DJ

Numer konta do wpłat czesnego (dotyczy wszystkich oddziałów YSM):

Szkoła Muzyczna Yamaha, Bydgoszcz, ul. Gdańska 47A
mBank: 75 11402004 0000380233670360

Zachęcamy do ustanowienia w banku zlecenia stałego.

Cennik nauki – opłat czesnego (brutto):

Gitara, Keyboard, Perkusja, Wokal, Kurs DJ,
Programy wczesnodziecięce dla maluchów

Zajęcia w zespole 3-8 osób – 60 min/tyg.
Zajęcia w zespole 2-osobowym – 45 min/tyg.
Zajęcia indywidualne – 30 min/tyg.
139 zł/m-c
Zajęcia indywidualne 1×45 min./tyg. 189 zł/m-c
Latino Fit, Zumba* 1×60 min./tyg. 49 zł/m-c
Latino Dance Active, Zumba 2×60 min/tyg. 99 zł/m-c
Taniec Towarzyski 1×60 min/tyg.
79 zł/m-c
Taniec Towarzyski 2×60 min/tyg.
99 zł/m-c

* zajęcia taneczne dostępne tylko w oddziale YSM Bydgoszcz-Centrum

Promocje i rabaty:

rabat rodzinny (np. dla rodzeństwa, małżonków itp.) rabat 30 zł/m-c dla drugiego ucznia z rodziny (i kolejnych)
polecenie szkoły znajomym jednorazowy rabat 50 zł za każdego nowego ucznia, który się zapisze

Czesne za naukę przysługuje Szkole niezależnie od tego, czy Uczeń jest obecny na zajęciach. Roszczenie o zapłatę wynagrodzenia wygasa jedynie w przypadku niewykonania szkolenia z winy Szkoły. Opłatę należy dokonać pierwszego dnia miesiąca za miesiąc bieżący (z góry) – przelewem na rachunek Szkoły Muzycznej YAMAHA – nr konta: 75 1140 2004 0000 3802 3367 0360. Dowód opłaty należy okazywać nauczycielowi bez żądania – na pierwszych zajęciach każdego miesiąca. Nauczyciel powinien odmówić przeprowadzenia zajęć przy zaległościach w płatnościach. Czesne jest nieoprocentowaną ratą miesięczną opłaty rocznej. Wysokość raty jest stała – nie jest podwyższana w miesiącach z pięcioma zajęciami, ani nie jest obniżana w miesiącach z mniej niż czterema zajęciami.

W przypadku zapisania się w trakcie roku szkolnego – opłata za pierwszy miesiąc jest pomniejszona, jest liczona jak za pojedyncze zajęcia z cennika. Nieobecność ucznia na zajęciach nie upoważnia do zniżki opłaty czesnego. Szkoła zobowiązuje nauczyciela do przekazania streszczenia opuszczonego materiału i poinformowania o pracy domowej – aby nie dopuścić do zaległości w programie. Po nieobecności uczeń dodatkowo ma prawo do uczestnictwa w zajęciach innej podobnej grupy – jako wolny słuchacz. W przypadku zajęć indywidualnych – nieobecność może zostać odrobiona w innym terminie w przypadku, jeśli uczeń powiadomi nauczyciela minimum 24 godziny przed planowaną nieobecnością.

Nasza Foto-Galeria
ikona_galeriaZnajdziesz tu zdjęcia z koncertów, recitali, balów, zajęć i innych wydarzeń szkoły.