Nauka gry na gitarze, keyboardzie, perkusji, śpiewu, kurs DJ

Numer konta do wpłat czesnego (dotyczy wszystkich oddziałów YSM):

Szkoła Muzyczna Yamaha, Bydgoszcz, ul. Gdańska 47A
mBank: 75 11402004 0000380233670360

Zachęcamy do ustanowienia w banku zlecenia stałego.

Cennik lekcji muzyki (wszystkie oddziały YSM):

Gitara, Keyboard, Perkusja, Wokal, Kurs DJ,
Programy wczesnodziecięce dla maluchów

Zajęcia w zespole 3-8 osób – 60 min/tyg.
Zajęcia w zespole 2-osobowym – 45 min/tyg.
Zajęcia indywidualne – 30 min/tyg.
139 zł/m-c
Zajęcia indywidualne 1×45 min./tyg. 189 zł/m-c
Zajęcia indywidualne 1×60 min./tyg.
239 zł / m-c
Rabat rodzinny dla rodzeństwa lub rodzica-ucznia
- dla drugiego i kolejnego ucznia z rodziny
- 30 zł/m-c
Rabat za polecenie – za każdego nowego ucznia,
który się zapisze i opłaci pierwszy miesiąc
- 50 zł/osobę

Cennik lekcji tańca (oddział Bydgoszcz-Centrum):

Latino Fit, Zumba 1×60 min./tyg. 49 zł/m-c
Latino Dance Active, Zumba 2×60 min/tyg. 109 zł/m-c
Latino Dance Active, Zumba 3×60 min/tyg. 159 zł/m-c
Taniec Brzucha/ATS/Tribal 1×60 min/tyg. 79 zł/m-c
Taniec Brzucha/ATS/Tribal 2×60 min/tyg. 139 zł/m-c
Taniec Towarzyski 1×60 min/tyg. dla singla
99 zł/m-c
Taniec Towarzyski 1×60 min/tyg. dla pary
199 zł/m-c
Rabat rodzinny 1×60 min/tyg. dla pary tanecznej
- 20 zł/m-c
Rabat za polecenie – za każdego nowego ucznia,
który się zapisze i opłaci pierwszy miesiąc
- 50 zł/osobę

Czesne za naukę przysługuje Szkole niezależnie od tego, czy Uczeń jest obecny na zajęciach. Roszczenie o zapłatę wynagrodzenia wygasa jedynie w przypadku niewykonania szkolenia z winy Szkoły. Opłatę należy dokonać pierwszego dnia miesiąca za miesiąc bieżący (z góry) – przelewem na rachunek Szkoły Muzycznej YAMAHA – nr konta: 75 1140 2004 0000 3802 3367 0360. Dowód opłaty należy okazywać nauczycielowi bez żądania – na pierwszych zajęciach każdego miesiąca. Nauczyciel powinien odmówić przeprowadzenia zajęć przy zaległościach w płatnościach. Czesne jest nieoprocentowaną ratą miesięczną opłaty rocznej. Wysokość raty jest stała – nie jest podwyższana w miesiącach z pięcioma zajęciami, ani nie jest obniżana w miesiącach z mniej niż czterema zajęciami.

W przypadku zapisania się w trakcie roku szkolnego – opłata za pierwszy miesiąc jest pomniejszona, jest liczona jak za pojedyncze zajęcia z cennika. Nieobecność ucznia na zajęciach nie upoważnia do zniżki opłaty czesnego. Szkoła zobowiązuje nauczyciela do przekazania streszczenia opuszczonego materiału i poinformowania o pracy domowej – aby nie dopuścić do zaległości w programie. Po nieobecności uczeń dodatkowo ma prawo do uczestnictwa w zajęciach innej podobnej grupy – jako wolny słuchacz. W przypadku zajęć indywidualnych – nieobecność może zostać odrobiona w innym terminie w przypadku, jeśli uczeń powiadomi nauczyciela minimum 24 godziny przed planowaną nieobecnością.

Nasza Foto-Galeria
ikona_galeriaZnajdziesz tu zdjęcia z koncertów, recitali, balów, zajęć i innych wydarzeń szkoły.